Few useful Amazon products u must have

मला उपयुक्त ठरलेल्या आणि resonable मिळालेल्या काही महत्वाच्या लिंक्स मी तुमच्या सोबत शेअर करत आहे ज्याचा तुम्हाला फायदा होईल !!

Diapers u must have !!!

Product Product link
diapers new born (नवजात बाळासाठी )
diapers size small(४ ते ८ किलो बाळाचे वजन )
diapers medium size ( ७ ते १२ किलो बाळाचे वजन )
diapers large size ( ९ ते १४ किलो बाळाचे वजन )
diapers XL size (१२ ते १७ किलो बाळाचे वजन)
diapers XXL size (१५ ते २५ किलो बाळाचे वजन )

Good options on Baby wipes for month supply

Product Product link
diapers new born (नवजात बाळासाठी )
diapers size small(४ ते ८ किलो बाळाचे वजन )
diapers medium size ( ७ ते १२ किलो बाळाचे वजन )
diapers large size ( ९ ते १४ किलो बाळाचे वजन )
diapers XL size (१२ ते १७ किलो बाळाचे वजन)
diapers XXL size (१५ ते २५ किलो बाळाचे वजन )
error: Content is protected !!