मिनी गाईड :शेक धुरीसाठी कोळसा कसा पेटवाल?

साहित्य :

  • कोळसा
  • घमेलं
  • पेटवण्यासाठी जाळी
  • गॅस

Step 1:कोळसा जाळीवर ठेवून पेटलेल्या गॅस वर जाळी धरावी. (जाळीला लाकडी दांडा असतो त्याने जाळी हातात पकडावी. जाळी खूप तापते म्हणून काळजी घ्या )

Step 2:कोळसा पेटला कि तो घमेल्यात काढून घ्यावा.

Step 3: कोळशाला हवा द्यावी. जेणेकरून निखारे पेट घेतील. आणि कोळसा तापत राहील.

चांगल्या प्रकारे पेटलेला कोळसा वरील प्रमाणे दिसेल.

Step 4:त्यात औषधी धुरीची पावडर घातली कि धूर येण्यास सुरुवात होते व नीट त्यावर शेकवले जाते.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!