बाळाला दात येत आहेत का?? | Simple teething tips for Indian parents

खुप दिवसापासून ह्या वर लिहायचं ठरवलं होतं. कारण माझ्या बाळाच्या बाबतीत जी एक गोष्ट मला हॅन्डल करायला tough गेली ती म्हणजे त्याची teething phase.बऱ्याच आयांना ही गोष्ट जाणवत असेल. एरवी जे मूल अतिशय खुशालचेंडू असतं ते मध्येच एकदम कुरकुरं चिडचिडं होयला लागतं. आणि असं झालं की आपल्याला नक्की काय होतंय हे कळत नाही. आपण गॅस …

बाळाला दात येत आहेत का?? | Simple teething tips for Indian parents Read More »