प्रेग्नन्सी मधील मिथ्या गोष्टी कोणत्या? कशावर विश्वास ठेवाल? Top Five Myths and Facts in Pregnancy

प्रेग्नन्सी दरम्यान आपण बऱ्याच गोष्टी ऐकतो. आणि त्यातील कशावर विश्वास ठेवावा हे आपल्याला कळत नाही. अशाच काही myths and facts आपणासाठी. 1.Morning sickness हा केवळ सकाळीच असतो. Morning sickness म्हणजे प्रेग्नन्सी दरम्यान बऱ्याचदा अन्न नीट न पचणे आणि उलटी होणे, वासाने मळमळणे, कोरडे उमासे येणे. पण जरी ह्याला morning sickness म्हणत असले तरी तो दिवसातून …

प्रेग्नन्सी मधील मिथ्या गोष्टी कोणत्या? कशावर विश्वास ठेवाल? Top Five Myths and Facts in Pregnancy Read More »