वर्षाच्या आतील बाळासाठी कोणती खेळणी चांगली?? Toys that works best for a baby under one year.

1. खुळखुळे:लहान बाळांना रंग आणि आवाज ह्याचं फार आकर्षण असतं. खासकरुन वर्षाच्या आतील बाळांना. तेव्हा खुळखुळा म्हणजे rattlers हे त्यांच्यासाठी अतिशय आवडीचं खेळणं आहे. सुरुवातीला त्यांना ते बघायला, ते फिरेल तसं नजर फिरवायला, आवाज ऐकायला, कानोसा घ्यायला मग काही महिन्यांनी ते हातात पकडायला देखील पाहतात. किंवा त्यातून आवाज काढायला आवडतं.

aaipan.com: Toys that works best for a baby under one year.

2. चिमणाळ:पाळण्यावर लावलेलं, गोल गोल फिरणारं चिमणाळं हा देखील आवडता खेळ आहे. ते वाजतं आणि त्यातून आवाजही येतो.पडून बघायला त्यांना फार आवडतं.

aaipan.com: Toys that works best for a baby under one year.

3. Playgym:साधारण तिसऱ्या चौथ्या महिन्यात तुम्ही बाळाला play gym असलेल्या mat मिळतात, त्यावर ठेवू शकता. पडून लटकवलेली खेळणी पकडायला आणि पाहायला त्यांना फार आवडतात.

aaipan.com: Toys that works best for a baby under one year.

4. वाजणारे पिक पिके:हा देखील त्यांचा आवडता खेळ आहे. रंगीबेरंगी खेळणी पाहायला आणि वाजवायला त्यांना फार आवडतात.

aaipan.com: Toys that works best for a baby under one year.

5. Dancingduck/dancing dog:बटन दाबलं कि नाचणारं बदक आणि कुत्रा माझ्या मुलाचं आवडतं खेळणं होतं. त्याला भरवताना एकीकडे चालु केलं कि तो पाहत खात असे.

aaipan.com: Toys that works best for a baby under one year.

6.tower:थोडं बसायला लागला कि ते रिंग घालता येणारे टॉवर्स किंवा रंगीबेरंगी tins एकमेकांवर ठेवणं हा देखील त्यांचा आवडता खेळ आहे. त्यांना लगेच बनवता नाहीच येणार. पण पाहायला आणि उडवायला नक्की आवडेल.

aaipan.com: Toys that works best for a baby under one year.

7. Radio:वेगवेगळी गाणी म्हणणारा खेळण्यातील रेडिओ माझ्या मुलाचा आवडता आहे. हळु हळु तो त्याच्यावरील buttons दाबायला शिकला. कोणतं दाबलं कि कसा वेगळा आवाज येतो. ह्याची त्याला गंमत वाटायला लागली

8. वाजवणारे माकड :किल्ली दिली कि झांजा वाजवणारे माकड.हे देखील लहान बाळाचे favourite असते.

अशाच माहितीसाठी वाचत राहा आईपण!!!

Amazon वर वरील खेळणी उपलब्ध :

डाँसिन्ग डक :https://amzn.to/35MpCc8

खुळखुळे :https://amzn.to/3d1XTrF

चिमणाळं :https://amzn.to/3wU8eOC

Playgym:https://amzn.to/3j1a9N7

वाजणारे पीक पिके :https://amzn.to/3qrKGOE

Tower:https://amzn.to/3xFdfdy

Radio:https://amzn.to/3vUgUmt

झांजा वाजवणारे माकड :https://amzn.to/3zPec55

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!