What to pack in diaper bag???ही diaper bag कशी pack करायची??

लहान बाळ म्हटलं की डॉक्टरांच्या visits आल्या,कुठे जाणं आलं तेव्हा त्याचं लागणारं सामान घेऊन जाणं आलं. एरवी बाकीच्या ठिकाणी आपण avoid केलं तरी doctor visits ह्या must असतातच.तेव्हा diaper bag वापरणं कधीही उपयोगी ठरेल.ह्यात आपण बाळासाठी लागणाऱ्या गरजेच्या गोष्टी ठेवू शकतो आणि कधीही कुठेही easily carry करु शकतो.साधारण ही diaper bag भरताना तुमचं बाळ किती मोठं आहे? तुम्ही कुठे जाणार आहात? आणि कितीवेळासाठी जाणार आहात? ह्या सर्व गोष्टींवर अवलंबून आहे. तरी एक साधारण कोणत्या गोष्टी घ्याव्यात ते पाहू.

ही diaper bag कशी pack करायची??

Diaper bag checklist

 • 4 ते 6 diapers : साधारण जवळ असू द्यावीत.
 • Baby wipes pack :लहान pack पण मिळतं, जवळ जाणार असू तर लहान पुरेसं आहे
 • ड्रायमॅट :newborn साठी गरजेचं आहे.
 • जुने newspapers :थोडेसे diaper गुंडाळून फेकण्यासाठी especially ते शी चे असेल तर गरजेचे आहे.
 • Disposable बॅग्स
 • Diaper rash cream
 • बाळाची खेळणी :त्याला आवडतात ती toys
 • दोन तीन दुपटी
 • दोन तीन ड्रेस सेट
 • लाळेरी :अतिशय गरजेची असतात.
 • औषधं जर पूर्ण दिवस असेल तर
 • वाटी चमचा
 • Baby food(फॉर्मुला जर बाळ फॉर्मुला feed वर असेल तर / खिमटी किंवा तत्सम जर वरचं खात असेल तर )
 • बाळाची पाण्याची बॉटल ( उकळलेलं )
 • Baby caps किंवा टोपडी 2
 • Baby socks 2
 • आईसाठी breastfeeding अँप्रोन / ओढणी
 • Santitizer
 • Doctor prescription file( जर डॉक्टर visit असेल तर )

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!