Month: June 2020

प्रसुतीपूर्व बाळंतपणाची तयारी |How to be Prepared for Arrival of Newborn ?

ह्या माझ्या आजी लोकांसाठी खास लिहिलेल्या पोस्ट मध्ये आपण पाहणार आहोत बाळंतपणाची तयारी कशी करावी ??प्रसुतीपूर्व बाळंतपण तयारी म्हणजे नक्की काय ???बाळंतपण म्हणजे नक्की काय ??बाळंतपण जवळ आले म्हणजे लेकी सुनेसाठी नक्की काय तयारी करावी ??तुमच्या ह्या ‘balantpan tayari ‘,व ‘balantpan dakhva ‘आणि ह्या ‘balantpan tayari kashi karavi’ सर्व प्रश्नाची उत्तरे मी लिहीत आहे माझ्या …

प्रसुतीपूर्व बाळंतपणाची तयारी |How to be Prepared for Arrival of Newborn ? Read More »

बाळंतपण :बाळाचे कपडे व इतर कपड्यांची काय तयारी कराल? | Indian Baby & mom clothing

बाळ आलं म्हणजे त्याच्या मागे बरेच कपडेदेखील आले. बाळाची आणि त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्या माणसांची हौस मौज आली. त्याला ह्या नवीन जगात आल्यावर ऊबदार वाटावं ह्या दृष्टीने आपण त्याच्या कपड्यांची तयारी करतो.तेव्हा बाळंतपण म्हणजे साधारण नववा लागून गेला आणि डिलीव्हरी जवळ आली म्हणजे बाळ बाळंतिणीला लागणारे कपड्यांची तयारी तुम्हाला आई आजी म्हणून करून ठेवावी लागेल. बाळंतपणात …

बाळंतपण :बाळाचे कपडे व इतर कपड्यांची काय तयारी कराल? | Indian Baby & mom clothing Read More »

बाळंतपण:Post delivery mother and child care

काँग्रट्स काकू !!!तुम्ही आजी झाला आहात, तुमची लेक /सून बाळंतीण झालीये तुम्हाला गोंडस नातवंड झालय.किती आनंद होतो ऐकताना. मन अगदी भरून येतं. “नातवंड म्हणजे दुधावरची साय.”हे आपल्या आईचं वाक्य आठवतं आणि त्याची सार्थता पटते. आपल्या मुलांना नाही देता आलं ते सगळं काही ह्या जीवाला मिळावं असं भरभरून वाटतं. जेव्हा “ज्या चुका आपण आपल्या मुलांच्या बाबतीत …

बाळंतपण:Post delivery mother and child care Read More »

error: Content is protected !!