Month: February 2021

बाळाची नखे कशी कापाल? Practical and simple tips on How to cut baby nails safely??

बाळ जरी नुकतंच जन्मलेलं तहानं असलं तरी त्याला नखे असू शकतात किंवा ती भरभर वाढतात. त्या नखापासून त्यांना स्वतःला देखील इजा होऊ शकते. नंतरदेखील ती रांगायला लागल्यावर त्यात घाण अडकून त्यांनाच infection होण्याचे chances असतात तेव्हा ही नखे कशी कापवीत?? साधारण अंघोळ झाल्यावर बाळाची नखे मऊ होतात. तेव्हा ती मऊ झाल्यावर कापणे सहज सोपे होते. …

बाळाची नखे कशी कापाल? Practical and simple tips on How to cut baby nails safely?? Read More »

बाळाचे गॅस आणि घरगुती उपाय Simple Reliefs for baby Gases and colic

लहान बाळंमध्ये एक अगदी नवजात अर्भाकापासून थोडया मोठया मुलांपर्यंत एक समस्या असते ती म्हणजे बाळाचे गॅसेस. हो बऱ्याच अंशी बाळांना गॅसचा त्रास होतोच. आणि ते अगदी साहजिक देखील आहे. लहान बाळांची पचन शक्ती ही पूर्णतः विकसित नसते. ती हळूहळू विकास पावते. त्यामुळे बाळांच्या पोटात गॅस तयार होतात. आणि बरेचदा ते बाहेर पडले नाहीत तर बाळाला …

बाळाचे गॅस आणि घरगुती उपाय Simple Reliefs for baby Gases and colic Read More »

error: Content is protected !!