Month: September 2020

बाळाची शी, शु आणि बाळाचे डायपर |The Ultimate guide for Diapering a Newborn Baby

बाळा झाल्यावर आई बनलो कि नवनवीन गोष्टींना सामोरे जावं लागतं त्यातीलच बाळाची शुशी प्रकार. पण काळजी करू नका. आजकालच्या आयांसाठी diapers हा option उपलब्ध आहे

मिनी गाईड :शेक धुरीसाठी कोळसा कसा पेटवाल?

साहित्य : कोळसा घमेलं पेटवण्यासाठी जाळी गॅस Step 1:कोळसा जाळीवर ठेवून पेटलेल्या गॅस वर जाळी धरावी. (जाळीला लाकडी दांडा असतो त्याने जाळी हातात पकडावी. जाळी खूप तापते म्हणून काळजी घ्या ) Step 2:कोळसा पेटला कि तो घमेल्यात काढून घ्यावा. Step 3: कोळशाला हवा द्यावी. जेणेकरून निखारे पेट घेतील. आणि कोळसा तापत राहील. चांगल्या प्रकारे पेटलेला …

मिनी गाईड :शेक धुरीसाठी कोळसा कसा पेटवाल? Read More »

error: Content is protected !!