बाळाला सुवर्णसिद्धजल कसे द्याल??Marathi Guide to make suvarnasiddhajal

साधारण पाहिले सहा महीने बाळ अंगावरचे दूध पिते.त्याला तेव्हा वरचे पाणी लगेच लागत नाही. पण हळु हळु बाळ मोठे होयला लागेल तसं आपण त्याला पाणी पाजायला सुरुवात करतो. आता आपल्याकडे सुवर्णप्राशन चा संस्कार करतात. बाळ जन्माला येते तेव्हादेखील मधात 24 कॅरेटचे वापरात नसेलेले वळे मधात वळसे घेऊन बाळाच्या जिभेला चाटवतात.ज्याने कसलीही बाळास बाधा होत नाही …

बाळाला सुवर्णसिद्धजल कसे द्याल??Marathi Guide to make suvarnasiddhajal Read More »