अशा माता ज्यांनी जग बदललं:जिजाऊ Mothers who changed the world: Jijau

‘आई ‘ अशी आपल्याला मुलानी हाक मारली की आपल्याला किती छान वाटतं नाही का? पण ह्या दोन अक्षरांत नुसताच गोडवा नाही तर सामर्थ्यही दडलंय हे काही मातांच्या रूपात आपल्याला दिसतं. त्यांनी ते ओळखलं आणि आजमावलही. अशाच मातांची भेट आपण ‘अशा माता ज्यांनी जग बदललं ‘ह्या नवीन सदरात घेणार आहोत. खुप दिवसापासून ही नवीन सिरिज लिहावी …

अशा माता ज्यांनी जग बदललं:जिजाऊ Mothers who changed the world: Jijau Read More »